banner koronavirus

Pro obce a města

Musí obec zajistit hlídání dětí, když bylo uzavřeno školské zařízení?

Obec nemá žádnou povinnost směrem k dětem vyplývající ze zákazu školní výuky. Hlídání dětí si musí zařídit v případě uzavřených školských zařízení rodiče dětí. Pokud rodiče nemají hlídání, mohou využít tzv. ošetřovné

Co je krizový štáb obce

Krizový štáb se podílí ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému na koordinaci provedení záchranných a likvidačních prací a ostatních úkolů ochrany obyvatelstva a života obce a následně obnovovacích prací na postiženém území obce. 

Starosta je ohledně jeho složení vázán § 13 vládního nařízení č. 462/2000 Sb., podle něhož jsou členy krizového štábu vždy členové bezpečnostní rady a členové stálé pracovní skupiny krizového štábu. Možné složení krizového štábu obce je potom následující:

  • starosta obce, zástupce starosty (místostarosta)
  • další, předem určení pracovníci obecního úřadu
  • velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, zástupce zdravotního střediska, praktický lékař
  • vedoucí pracovníci podniků, školských, zdravotnických a sociálních zařízení
  • specialisté (odborníci z různých oborů) dle řešené krizové situace (právníci, zástupci IZS z území obce, zdravotníci, hygienici atd.). Čím odbornější tým, tím lépe.

Zdroj: Svaz měst a obcí ČR

Zákaz vycházení bez zakrytých dýchacích cest. 

Zákaz pohybu venku bez zakrytých dýchacích cest začíná platit v noci od půlnoci ze středy 18. na čtvrtek 19. března – přípustné jsou roušky, šátky nebo šály.

Zakazuje se:

1. s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. do 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

• potravin,
• výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
• pohonných hmot,
• paliv,
• hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
• lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
• malých domácích zvířat,
• krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
• brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
• novin a časopisů,
• tabákových výrobků,
• služeb prádelen a čistíren,
• prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

Autoškoly: Praktické zkoušky v autoškolách se nebudou konat po dobu jednoho měsíce.  

Infolinky zdravotních pojišťoven:

Poradna pro obce

50 dotazů ke koronaviru
Pro obce a města jsou připraveny  automatické vzory dokumentů k využití během mimořádných opatření (darovací smlouvu, smlouvy s dobrovolníky při zajišťování nákupů), a to zcela zdarma. Další dokumenty připravujeme.

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB pro své starosty připravil 50 nejčastějších dotazů ke koronavirové epidemii zcela zdarma! Dotazy jsou přístupné i těm členským obcím, které dosud Poradnu pro obce nevyužívaly.

V jakých případech se může konat zasedání zastupitelstva ve stavu nouze? Co dělat, když je třeba nyní schválit žádost o poskytnutí dotace či zda je možné konání svateb v době omezení volného pohybu osob? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek naleznete na stránkách Poradny pro obce: www.poradnaproobce.cz/50-dotazu-koronavirus/

Informace z měst:

Desinfekce
Roušky koronavirus
Imunita proti koronaviru

Kam se obrátit na pomoc v Brně

Podrobné informace naleznete na stránkách: 

https://www.vlada.cz
https://www.mzv.cz 
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy
http://www.msmt.cz
https://www.mvcr.cz
https://koronavirus.mzcr.cz/

Informace pro obce