banner koronavirus

Seznam odběrových center

Kompletní přehled naleznete na stránce: Kde se nechat testovat na koronavirus


Aktuální informace týkající se testování přítomnosti infekce COVID-19

Soukromá síť laboratoří synlab czech se v pondělí 16. 3. zapojila do testování na přítomnost infekce COVID-19. Tomu předcházelo zajištění maximální bezpečnosti zaměstnanců, provedení kontrolních testů a zákonných požadavků SZÚ a Ministerstva zdravotnictví souvisejících se zařazením do seznamu akreditovaných laboratoří. Odběry biologických vzorků k testování laboratoř provádět nebude. Stejně tak nebude zajišťovat ani jejich převoz. Testovat bude pouze vzorky odebrané ve zdravotnických zařízeních pověřených SZÚ a Ministerstvem zdravotnictví.

KOHO MŮŽEME  TESTOVAT:

Testování probíhá v rámci spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními. Možnost vyšetření na COVID 19 neumožňujeme formou samoplátcovství, proto prosíme v případě příznaků

V rámci doporučením SZÚ a MZČR kontaktujte svého lékaře telefonicky nebo se obraťte na místní krajskou hygienickou stanici.

Mobilní odběrné místo na koronavirus

Odběrové ambulance je vyhrazena POUZE pacientům, kterým to po telefonické konzultaci doporučila Krajská hygienická stanice přes telefonní linku 112! Odběrové místo bude ve standardním režimu fungovat od pondělí do neděle od 7:00 do 19:00 hodin.