banner koronavirus

Informace o sociálních službách

Doporučené postupy:

– Doporučený postup č. 1 pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 (Plné znění ZDE)
Odpovídá na nejčastější otázky poskytovatelů týkající se např. jak postupovat v oblasti pracovněprávních předpisů, jak nastavit preventivní opatření či kdy lze přerušit poskytování služeb.

– Doporučený postup č. 2 pro v souvislosti pozastavením činnosti denních stacionářů a uložení pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb (Plné znění ZDE)
Souhrnné informace pro poskytovatele denních stacionářů, které jsou od 16.3. na základě usnesení vlády (ze dne 13. března 2020 č. 207) uzavřeny. Dále dokument obsahuje informace, jak postupovat v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům starších 18 let.

– Doporučený postup č. 3 pro terénní pečovatelské služby (Plné znění ZDE)
Vzhledem ke zvýšené poptávce hlavně u seniorů po poskytnutí stravy nebo pořízení nákupu potravin a léků, MPSV doporučuje, aby poskytovatelé pečovatelské služby se zaměřili na tyto základní činnosti, ale samozřejmě, tak aby nedošlo k ohrožení života a zdraví klientů. Své služby mohou rozšířit i pro nové klienty, a to včetně těch, kteří se nacházejí v karanténě.

– Doporučený postup č. 4 pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova (tj. azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy) (Plné znění ZDE)
Zákaz shromažďování osob s počtem více jak 30 osob se nevztahuje na poskytování sociálních služeb, pokud takové sociální služby nebyly usnesením vlády přerušeny. MPSV doporučuje rozšířit poskytování sociální služby noclehárna na 24 hodinový provoz 7 dní v týdnu. MPSV v pobytových službách sociální prevence doporučuje měřit klientům teplotu a sledovat další příznaky onemocnění COVID-19.

Omezování provozu:

– Uzavření denních stacionářů od 16. 3.
Všechny potřebné informace naleznete v tomto dokumentu v kapitole „Uzavření denních stacionářů“.

– Uzavření dalších typů zařízení sociálních služeb od 18. 03.
Konkrétně se to týká: týdenních stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutických dílen, které jsou určeny pro seniory, děti a zdravotně postižené.

– Zákazy návštěv a vycházek
Během trvání mimořádných opatření se zakazují vycházky mimo areál zařízení klientům některých typů pobytových služeb.
Opatření platí od 16. 3. 2020 a týká se následujících zařízení: domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem.

– Zákaz návštěv ve všech pobytových a odlehčovacích zařízeních sociálních služeb i všech zařízeních lůžkové zdravotní péče.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům nebo klientům sociálních služeb, pacientům či klientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty či klienty sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

– Omezení volného pohybu osob a dopad na sociální služby

  • Pobytové sociální služby jsou nadále zajištěny – jak v domovech pro seniory, tak v dalších pobytových službách pro zdravotně postižené.
  • Pomoc a podpora lidem bez domova a lidem trpícím závislostí bude taktéž dostupná, a to jak „na ulici“, tak i v nízkoprahových denních centrech, noclehárnách a v azylových domech, a to s dodržením všech hygienických zásad.
  • Člověk, na nějž se vztahují karanténní opatření, a který je klientem pobytové sociální služby, se nemusí obávat „vyhození“ ze služby, naopak poskytovatel přizpůsobí režim tak, aby služba mohla být nadále poskytována.
  • Senioři a lidé se zdravotním postižením, kteří žijí doma, budou moci využít pro nákup a dovoz hotových jídel i pečovatelskou službu, pokud nemají k dispozici blízké. Služby budou poskytnuty i v případě nařízení omezení volného pohybu osob. Určitě není nutné se bát samoty.
  • Poskytovatelé sociálních služeb budou moci využít i personál z jiné služby, která je z usnesení vlády pozastavena a případně jsou k dispozici na výpomoc studenti sociálních oborů.

zdroj: mpsv.cz