banner koronavirus

Do kdy budou zavřené školy

Kvůli prevenci proti šíření epidemie koronaviru v České republice se vláda rozhodla od středy 11. března uzavřít školy. Týká se to základních, středních, vyšších odborných i vysokých škol. Neví se ale, do kdy budou školy zavřené. Den po zavření škol byl ale vyhlášen nouzový stav.

Školy budou zavřeny do poloviny Dubna.

Uzavření českých škol 2020

Školy mohou zadávat úkoly elektronicky a výuka tak může v omezeném režimu pokračovat distanční formou, přičemž žáci a studenti mají povinnost zadané úkoly plnit a vyučující může práci klasifikovat.

Školy budou zavřené minimálně měsíc, soudí Prymula.

Ošetřovné budou moci pobírat rodiče školáků z uzavřených škol po celou dobu trvání epidemie, řekl v úterý po zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Nárok na dávku budou mít nově i živnostníci. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo již minulý týden návrh na vyplácení ošetřovného za všechny dny uzavření škol. Zaměstnanci s nemocenským pojištěním by mohli ošetřovné dostávat na děti do 15 let a ne do 10 jak je to doposud. Živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl poskytovat příspěvek 424 korun za den.

Ošetřovné vychází, stejně jako ostatní nemocenské dávky, z denního vyměřovacího základu. Ten se vypočítá z předchozích 12 kalendářních měsíců. Následně se postupuje dle redukčních hranic. Podrobnosti o výpočtu ošetřovného pro rok 2020 se dozvíte zde.


Zpráva z Ministerstva zdravostnictví:

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.